Värdegrundsarbete

När företagets värderingar är basen

Vi har lång erfarenhet av att konsultativt arbeta med organisationskulturer som har metoder och synsätt grundade på värderingsstyrning.  Det är ett utvecklingsarbete som förutsätter ledningens verkliga och realistiska intentioner och kräver dess samsyn vad gäller organisation, ledarskap, medarbetarskap och samarbete.

Så här går det till

Vi arbetar med värdegrundsarbete utifrån en väl beprövad processmetod där arbetet genomförs i ett antal steg för att skapa bred förståelse och önskad beteendepåverkan i organisationen. Externa konsulters medverkan ersätts successivt av interna processhandledare. Detta för att den framväxande kulturen och förtroendekapitalet inom företaget eller verksamheten utvecklas bäst då den företräds av ledare och medarbetare inom organisationen.