Ulla-Karin

Ulla-Karin Eldh Bobeck är seniorkonsult med lång erfarenhet av konsultativt arbete inom näringsliv, statlig och kommunal verksamhet och förvaltning. Har varit verksam som konsult sedan 1988 och etablerade eget företag 2000.

Ulla-Karin har beteendevetenskaplig bakgrund med inriktning på pedagogik och psykologi samt M. Sc Organizational Management and Leadership vid Springfield College USA.

Ulla-Karin har Handledarutbildning steg 1, Internationell utbildning i coaching, OBM (Organizational Behavior Management) steg 1.

 

Kontakta Ulla-Karin för att få ett konsult-cv!