Tjänster

Genomför individ-, grupp- och organisatoriskt konsultstöd samt företagsinterna och öppna utvecklingsprogram, utbildningar, föreläsningar och talaruppdrag.