The Human Element (THE)

Led dig själv med The Human Element

The Human Element (THE) är ett utvecklingsprogram för det personliga ledarskapet, alltså hur jag leder mig själv.

Den process som sker under programmet är individuell. Vi har inte fokus på gruppens process eller dynamik utan det är du som individ som ska beredas information om dig själv via olika metodiska övningar. Veckan disponeras i två delar. Den första delen fokuserar på personlig utveckling, med tyngdpunkt på självkännedom och självaktningens betydelse för hur man påverkar och påverkas av andra – grunderna för ett gott ledarskap. Den andra delen fokuserar på samarbete och hur vi kan utveckla vår individuella samarbetsförmåga. Du får förståelse för hur dina beteenden, dina känslor och din självuppfattning påverkar dina relationer, dina arbetsprestationer och ditt liv. Du får också förståelse för hur du påverkar andra människor och hur andra påverkas av dig.

Så går det till

THE genomförs som öppna seminarier två gånger per år och totalt är ett THE program fem sammanhängande dagar. Det kan också genomföras som ett företagsanpassat utvecklingsprogram och då finns möjligheten att dela upp det på flera tillfällen.

Du får konkreta erfarenheter, ökad självkännedom och förbättrade förutsättningar för att arbeta kreativt och effektivt.

THE bygger på FIRO-teorin som utvecklats av den amerikanske psykologen Will Schutz (1925-2002).