Att leda beteende (OBM)

Nyttan av funktionella beteenden

Hur du reagerar och uppför dig är det du gör och det vi kallar beteende. När du är på jobbet har du vissa beteenden och privat så har du säkert andra. Beroende på situation och sammanhang samt vilket resultat och effekt som du villa uppnå så skiftar dina beteenden. På arbetet behöver vi göra oss på ett mer lika sätt. Vi lär oss att göra mer funktionella beteenden som är betydelsefulla för arbetssammanhanget. Detta utan att tappa respekten för det personligt individuella.

Uppmuntra nyckelbeteenden

För dig som ledare innebär det att tydliggöra och leda de nyckelbeteenden som är viktigast för verksamheten. Det är ett ledarskap som ser och skapar förståelse för vad det är som ska förbättras, effektiviseras och utvecklas. Det är ett ledarskap som lär medarbetare att själva ställa sig frågorna som leder till att de får större helhetsförståelse, förbättringskunskap och ökad individuell och teamrelaterad kontroll.

Så här går det till

Vi använder oss av en enkel och effektiv metod, Organizational Behavior Management (OBM). Utifrån OBM kan vi ställa dig frågorna som hjälper dig att förstå din vardag. Varför händer det som sker? Hur agerar och gör vi i dag? Vilka beteenden leder åt rätt håll? Hur ska dessa ökas? Vilka beteenden är negativa? Hur ska vi minska dem?

Vi hjälper dig att hitta svar på hur du kan integrera ett ökat beteendefokus i ditt ledarskap.