Mentorskap

Mentorskap i all dess former

Mentorskap rör sig alltid mellan två dimensioner, den personliga tillfredsställelsen och den professionella nyttan. Erfarenhetsutbyte, reflektion och lärande är fundament i ett väl fungerande mentorskap.

Vi har erfarenhet av att ha arbetat med ett 70-tal organisatoriska Mentorskapsprogram för ledarutveckling, medarbetarutveckling, karriärutveckling och kompetensutveckling inom såväl näringsliv, statlig och kommunal verksamhet, intresseorganisationer och stiftelser.

Så här går det till

Med stor erfarenhet av mentorskap bidrar vi med kunskap om hur organisationen bäst tillvaratar kunskap, erfarenhet och skapar lärande arenor. Våra aktiviteter är mentorsutbildning, mentorprogram, adeptinventering och arbetsböcker för mentorskap.