Medarbetarskap

Medarbetarskapet är en kompetens precis som ledarskapet.

Att utveckla medarbetarskapet handlar mycket om att öka viljan till att ta initiativ, vara aktiv och agera kraftfullt.Medarbetarens ansvar växer i takt med att organisationer plattas ut och blir chefsglesare. Det här är en utveckling som även påverkar chefens funktion. Linjechefens roll har gått från att leda personal med ett stort ansvar för den operativa driften till att nästan enbart fokusera på administration och övergripande personalarbete. I praktiken innebär det att det operativa ansvaret förskjuts till medarbetarna, som får en roll av medledare.

Utveckla medarbetarskapet

Medarbetarskapet är en kompetens precis som ledarskapet. Att utveckla medarbetarskapet handlar mycket om att öka viljan till att ta initiativ, vara aktiv och agera kraftfullt. En förutsättning är att du som medarbetare förstår hur viktigt det är att fungera som medledare. I din nya roll främjar du hela organisationens utveckling och framgång.

Så här går det till

Det handlar om att träna medarbetarskapet så att medarbetaren kan möta upp ledaren och chefen och gemensamt ska arbeta för verksamhetens mål och utveckling.  Vi coachar medarbetarskapsutveckling i individuella processer såväl som i grupp och vid behov som en del i ett större utvecklingsprogram. Syftet är att stärka och utveckla medarbetarens förmåga till ett aktivt medledarskap och förmågan till förändring och samarbete.