Ledarskap

Chefskap, ledarskap och coachande ledarskap

Chefskap är beskrivningen på vad någon i en viss organisatorisk befattning ska åstadkomma. Ledarskap är hur den här personen får det gjort. När det ingår i ansvaret  att leda olika individer med olika förutsättningar mot ett mål är ett coachande förhållningssätt nödvändigt. För att lyckas med det krävs att man har förmåga att utveckla och stärka medarbetarna. Det förutsätter i sin tur god kompetens i att aktivt uppmärksamma, samtala och ge feedback så att nya idéer, nytt lärande och önskvärda resultat kan utvecklas.

 

Träna ditt ledarskap

Att du en gång för länge sedan gick ett utvecklingsprogram i ledarskap räcker inte för att klara dagens krav och utmaningar, lika lite som gamla bragder i spåret hjälper konditionen i nutid. När du regelbundet tränar ditt ledarskap blir du en bra ledare. Och precis som inom idrotten behöver du en professionell tränare för att utvecklas.

 

Så här går det till

Ledarskap skapas med träning, inte med undervisning. För det behöver du en god ledarskapstränare som ser till att din utveckling börjar där du är, i vardagen. Träningen sker i form av meningsfulla samtal och seminarier där du får tänka nya tankar och reflektera, individuellt eller i grupp.

Vi anpassar våra utvecklingsinsatser för chefer och ledare i form av utvecklingsprogram, individuellt stöd eller exekutiv coaching. Målet är att du ska få nya insikter om dig själv och en större förståelse för din organisations komplexitet.  Det är även viktigt att du direkt får pröva dina idéer i nya handlingar.

 

Att leda beteende (OBM)

NYTTAN AV FUNKTIONELLA BETEENDEN

Hur du reagerar och uppför dig är det du gör och det vi kallar beteende. När du är på jobbet har du vissa beteenden och privat så har du säkert andra. Beroende på situation och sammanhang samt vilket resultat och effekt som du villa uppnå så skiftar dina beteenden. På arbetet behöver vi göra oss på ett mer lika sätt. Vi lär oss att göra mer funktionella beteenden som är betydelsefulla för arbetssammanhanget. Detta utan att tappa respekten för det personligt individuella.

UPPMUNTRA NYCKELBETEENDEN

För dig som ledare innebär det att tydliggöra och leda de nyckelbeteenden som är viktigast för verksamheten. Det är ett ledarskap som ser och skapar förståelse för vad det är som ska förbättras, effektiviseras och utvecklas. Det är ett ledarskap som lär medarbetare att själva ställa sig frågorna som leder till att de får större helhetsförståelse, förbättringskunskap och ökad individuell och teamrelaterad kontroll.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vi använder oss av en enkel och effektiv metod, Organizational Behavior Management (OBM). Utifrån OBM kan vi ställa dig frågorna som hjälper dig att förstå din vardag. Varför händer det som sker? Hur agerar och gör vi i dag? Vilka beteenden leder åt rätt håll? Hur ska dessa ökas? Vilka beteenden är negativa? Hur ska vi minska dem?

Vi hjälper dig att hitta svar på hur du kan integrera ett ökat beteendefokus i ditt ledarskap.