Uppdragsgivare och referenser

Axel Johnson AB, Axfood Sverige AB,  Apoteket AB, Agria, Apoteket AB, AstraZeneca, Direkten AB, Familjebostäder, Folktandvården AB, Försäkringskassan, Himla, Högskolerestauranger, ICA Banken, ICA Kuriren, ICA Sverige AB, Kungliga Musikhögskolan, Kommerskollegium, Lantmäterimyndigheten, Lernia, Länsförsäkringar AB, Migrationsverket, MTV, Nordea, Nordea Finans, Pharmacia, Posten AB, Praktikertjänst, Progress AB, Regeringskansliet UD, Regeringskansliet Finansdepartementet, Regeringskansliet FA, SABO AB, Skandia, SL, Stockholm stad, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Sollentuna Kommun, Specialpedagogiska myndigheten, statens Fastighetsverk, Stockholms Universitet, SWEDAC, Svenska Spel AB, Talarforum, Täby Kommun, Trygghetsstiftelsen, Trygghetsrådet och Värmdö Kommun.