Grupphandledning

Handledning i professionsgrupper är en viktig källa till lärande och utveckling för att kunna utvecklas i sin yrkeskompetens. Handledningen ger möjlighet till att förstå sitt yrkes komplexitet, lära av och genom andra med en extern handledare. Innehållet i handledningen genereras alltid ur de huvudfrågor och de situationer som deltagarna själva står mitt uppe i.