Företaget

Ulla-Karin Eldh Bobeck AB arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Inriktningen är individ, grupp- och organisationsutveckling med fokus på människans roll i organisationens system. Syftet är att stödja olika utvecklings- och förändringsprocesser på bästa sätt.

Företaget har ett långt och nära samarbete med andra konsultföretag med olika specialistkompetenser och geografisk spridning, vilket ger stor möjlighet till hög anpassningsbarhet till olika kunders behov och lokalisering.