Loops tjänster

Loops tjänster

Genomför individ-, grupp- och organisatoriskt konsultstöd samt företagsinterna och öppna utvecklingsprogram, utbildningar, föreläsningar och talaruppdrag.

Ulla-Karin Eldh Bobeck är seniorkonsult med lång erfarenhet av konsultativt arbete inom näringsliv, statlig och kommunal verksamhet och förvaltning. Har varit verksam som konsult sedan 1988 och etablerade eget företag 2000.

läs mer