Coronapandemin har förändrat förutsättningarna för hur vi möts och arbetar inom en organisation. Detta har skapat nya möjligheter till samarbete, men också synliggjort strukturella och kulturella problem. Professionell coaching ger dig som ledare möjlighet att reflektera och hitta tillvägagångssätt för att hantera den förändring som er organisation genomgår. Kontakta mig på ulla-karin@loop.se

Om företaget

Ulla-Karin Eldh Bobeck AB arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Inriktningen är individ, grupp- och organisationsutveckling med fokus på människans roll i organisationens system. Syftet är att stödja olika utvecklings- och förändringsprocesser på bästa sätt.

Företaget har ett långt och nära samarbete med andra konsultföretag med olika specialistkompetenser och geografisk spridning, vilket ger stor möjlighet till hög anpassningsbarhet till olika kunders behov och lokalisering.

 

läs mer

Loops tjänster

maj 25, 2015 |

Loops tjänster

Genomför individ-, grupp- och organisatoriskt konsultstöd samt företagsinterna och öppna utvecklingsprogram, utbildningar, föreläsningar och talaruppdrag.

Ulla-Karin Eldh Bobeck är seniorkonsult med lång erfarenhet av konsultativt arbete inom näringsliv, statlig och kommunal verksamhet och förvaltning. Har varit verksam som konsult sedan 1988 och etablerade eget företag 2000.

läs mer